Golang HTTP Server Örnek

http://localhost:8080/world Aşağıdaki programın çalıştığı bir makinedeki URL’ye erişirseniz, bu sayfa tarafından karşılanacaksınız.

package main

import (
  "fmt"
  "net/http"
)

func main() {
  http.HandleFunc("/", HelloServer)
  http.ListenAndServe(":8080", nil)
}

func HelloServer(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
  fmt.Fprintf(w, "Hello, %s!", r.URL.Path[1:])
}
 • http.HandleFunc , net.http pakete web köküne yapılan tüm istekleri HelloServerişlevle işleme koymasını söyler .
 • Çağrı http.ListenAndServe , sunucuya TCP ağ adresini dinlemesini söyler :8080. Bu fonksiyon program sonlandırılıncaya kadar bloke eder.
 • Yazma, http.ResponseWriter verileri HTTP istemcisine gönderir.
 • http.Request, bir istemci HTTP isteğini temsil eden bir veri yapısıdır.
 • r.URL.Path istenen URL’nin yol bileşenidir. Bu durumda, “/world”yolunun bileşenidir “http://localhost:8080/world”.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir