Korumalı: Linux Centos FTP Kurma

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Read more »

CentOS veritabanı oluşturma

mysql -u root -p Database oluşturalım CREATE DATABASE db-isminiz-buraya;   database kullanıcı adı ve şifre belirleyelim GRANT USAGE ON db-isminiz-buraya.* to [email protected] IDENTIFIED BY ‘db-sifreniz-buraya’;   Database ve kullanıcıyı birbirine…

Read more »

Linux Centos Konsol Komutları

cd Ana dizine döner. cd .. Bir önceki dizine döner. Hostname Host ismini gösterir. uptime Sunucunun açık kaldığı süre bilgisini verir. locate Sunucu arama yapmanızı sağlar. örnek: locate Plesk ls Bulunduğunuz dizindeki dosyaları görüntüler. df –h Sunucu üzerindeki disk alanlarını gösterir. clear Ekrandaki…

Read more »