C fork ve pipe kullanımı

C fork ve pipe kullanımı Child process yaratmak için fork() sistem çağrısını kullanıyoruz. fork() sistem çağrısından return ile gelen değerin durumları; fork()=0 child process olduğunu fork()<0 child process oluşmamış fork()>0 parent process de…

Read more »

Linux işlemci sıcaklığı düşürme ve turbo boost kapatma

Intel® Turbo Boost Nedir? Intel® Turbo Boost Technology, yoğun yükler için işlemci ve grafik performansını hızlandırır, güç, akım ve sıcaklık özellikleri sınırlarının altında çalışıyorlarsa işlemci çekirdeğinin normal çalışma frekansından daha…

Read more »

Golang HTTP Server Örnek

http://localhost:8080/world Aşağıdaki programın çalıştığı bir makinedeki URL’ye erişirseniz, bu sayfa tarafından karşılanacaksınız. package main import ( “fmt” “net/http” ) func main() { http.HandleFunc(“/”, HelloServer) http.ListenAndServe(“:8080”, nil) } func HelloServer(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {…

Read more »

Xcode Kalıtım ve Override Nasıl Yapılır? [Swift ile]

  Yazıma başlamadan önce bu bilgilerin kabaca mantığını göstermeyi hedefledim. Car adında bir class oluşturuyoruz. Bu class içerisinde power adında bir property ekliyoruz. class Car { var power= 0 var…

Read more »

Arduino ESP8266 kullanımı – 2019

ESP8266 AT Komutları: Öncelikle aşağıda verilen bağlantıyı yapmanız gerekiyor ve 115200 veya 9600 portuna bağlanıp bu komutları yazmanız gerekiyor. AT yazıp saçma bir sonuç alıyorsanız bir problem vardır. Öncelikle yazılım…

Read more »

[JAVA] Palindrom bulma

Palindrom Nedir?  Palindrom ,soldan sağa okunuşu ve sağdan sola okunuşu aynı ise buna palindrom denir. # java palindrom bulma String text = “mom”; StringBuilder yg = new StringBuilder(text); System.out.println((text.equals(yg.reverse().toString()) ?…

Read more »

stringbuilder java kullanımı

stringbuilder java example stringbuilder java kullanımı StringBuilder yigit = new StringBuilder(); >> 16 Kapasiteli boş bir Builder oluşturur. StringBuffer & StringBuilder sinifi metotlari append metodu, ilgili  StringBuilder objesinin degerine ekleme yapacaktir….

Read more »

Linux RAM kullanımını öğrenme

Linux işletim sistemlerinde  RAM belleği hakkında bilgi alabileceğiniz birden fazla seçenek vardır. Bunları aşağıda gösterirsek; -grep MemTotal /proc/meminfo -free -m örneğin kodunu terminaline yazarsak  total ,used ,free ,shared ,buffers ,cached değerlerini…

Read more »

Linux Sunucu Güvenlik Önlemi [Fail2ban] [Ubuntu]

Fail2ban, günlük dosyalarını tarar (e.g. /var/log/apache/error_log) ve zararlı işaretleri gösteren IP’leri yasaklar.Genellikle Fail2Ban, IP adreslerini reddetmek için güvenlik duvarı kurallarını güncellemek için kullanılır. Fail2Ban, çeşitli servisler (apache, courier, ssh, vb.) İçin filtrelerle birlikte gelir. Fail2Ban, hatalı…

Read more »

Whats is better and why linux CentOS or Ubuntu?

CentOS CentOS açık kaynaklı bir Linux dağıtımıdır. Birçok kişi bu dağıtımı, kurumsal IT dünyasında en yaygın olarak kullanılan Red Hat Enterprise Linux (RHEL) replikası olarak görür. CentOS topluluk tarafından desteklenen…

Read more »