[JAVA] Thread Sınıfı Kullanımı ve Örnekleri

Basit olarak Thread bir programda paralel olarak çalışan ve birbirine bağımlı ya da bağımsız işlemler yapan iş yükü parçalarına denir.

Thread sınıfı , Thread  üzerinde işlemler oluşturmak ve gerçekleştirmek için yapıcılar ve yöntemler sağlar.

Thread Sınıfı

Thread()
Thread(String name)
Thread(Runnable r)
Thread(Runnable r,String name)

Thread Metotları

public void run(): thread içindeki çalışacak method
public void start(): thread başlangıç method
public void sleep(long miliseconds): thread uyutmak method
public void join(): diğer threadlerin bitmesini bekler
public int getPriority(): threadlere öncelik
public int setPriority(int priority):  threadlere öncelik
public String getName(): thread ismini döner
public int getId(): thread  id döner
public boolean isAlive():  alive test etmek için
public void yield():  diğer threadler için duraklamasına neden olur
public void stop(): thread durdurmak.

Örnek #1

Java üzerinde Monte Carlo Algoritması ile pi sayısını Thread kullanarak bulma

package yigit;

import jdk.swing.interop.SwingInterOpUtils;

import java.util.Random;

public class yigit {

  public static void main(String[] args) throws InterruptedException {

    Data d = new Data();
    d.total = 10_000_000;

    Thread f = new First(d);
    Thread s = new Second(d);
    Thread sn = new Sonuc(d);
    f.setPriority(1);
    s.setPriority(2);
    sn.setPriority(3);
f.start();
s.start();
    sn.start();  }

}

class Sonuc extends Thread{

  Data d;

  public Sonuc(Data d){
    this.d = d;


  }
  public void run(){

    System.out.println("SONUC CALISTI");
    System.out.println("d.inner1 " +d.inner1);
    System.out.println("d.inner2 " + d.inner2);


       double PI = 4 * ((float)(d.inner1+d.inner2) / d.total);
      System.out.println("Pı yaklaşık: " + PI);
 }
}

class First extends Thread{
  Data d;
  public First(Data d){
    this.d = d;
  }

  public Data getird(){
    return this.d;
     }

  public void run(){

    System.out.println("First çalıştı");
    Random rand = new Random();
    int r = 1;
    for(int i = 0; i < d.total/2; i++){
      double x = rand.nextDouble();
      double y = rand.nextDouble();

      if(x*x + y*y <= r*r){
        d.inner1++;
      }
    }

    System.out.println("d.inner1 ## first " +d.inner1);
    System.out.println("d.inner 2 ## firs" + d.inner2);

  }
}

class Second extends Thread{
  Data d;
  public Second(Data d){
    this.d = d;
  }

  public void run(){

    System.out.println("SEcond calıstı");
    System.out.println("d.inner1 ## sec " +d.inner1);
    System.out.println("d.inner 2 ## sec " + d.inner2);


    Random rand = new Random();
    int r = 1;
    for(int i = 0; i < d.total/2; i++){
      double x = rand.nextDouble();
      double y = rand.nextDouble();

      if(x*x + y*y <= r*r){
        d.inner2++;
      }
    }


  }
}
class Data{
  int total;
  int inner1 = 0;
  int inner2 = 0;
}

Thread Sınıfı Kullanımı ve Örnekleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir