Whats is better and why linux CentOS or Ubuntu?

CentOS CentOS açık kaynaklı bir Linux dağıtımıdır. Birçok kişi bu dağıtımı, kurumsal IT dünyasında en yaygın olarak kullanılan Red Hat Enterprise Linux (RHEL) replikası olarak görür. CentOS topluluk tarafından desteklenen…

Read more »