CentOS veritabanı oluşturma

mysql -u root -p Database oluşturalım CREATE DATABASE db-isminiz-buraya;   database kullanıcı adı ve şifre belirleyelim GRANT USAGE ON db-isminiz-buraya.* to db-kullanici-adiniz-buraya@localhost IDENTIFIED BY ‘db-sifreniz-buraya’;   Database ve kullanıcıyı birbirine…

Read more »