Flarum Linux Centos 7 Kurma

Merhaba Centos 7 üzerine flarum forum sitesinin kurulumunu anlatacağım. İlk önce gerekli indirmeleri yapmamız gerekiyor.

# Nginx Kurulumu

yum install epel-release -y
yum install nginx -y
systemctl start nginx
systemctl enable nginx

#MariaDB Kurulumu (phpMyAdmin de kurulabilir..)

yum install mariadb-server mariadb -y

#Php 7 Kurulumu (Version 7 desteklemektedir..)

wget http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
rpm -Uvh remi-release-7.rpm
yum install yum-utils -y
yum-config-manager --enable remi-php71
yum --enablerepo=remi,remi-php71 install php-fpm php-common
yum --enablerepo=remi,remi-php71 install php-opcache php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pdo php-mysqlnd php-pgsql php-pecl-mongodb php-pecl-redis php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml

# Daha sonra firewall ayarları yapmamız gerekiyor

yum firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=http
yum firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=mysql
yum firewall-cmd --zone=public --add-port=3306/tcp 
firewall-cmd --reload (en son firewall reload yapıyoruz)

# ngnix ayarları yapmamız gerekiyor. Centos 7 üzerinde /etc/nginx/conf.d/ gitmeliyiz. Burayı kendi sitemize uygun ayarlamalıyız. Conf.d dosyalarını daha sonra paylaşacağım.

#Centos 7 composer kurmamız gerekiyor

sudo curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
mv composer.phar /usr/local/bin/composer

#Flarum kurma işlemi uygun klasöre gidip kodu yazıyoruz

composer create-project flarum/flarum . --stability=beta

#Son Olusturduğumuz db bilgilerini yazdığımızda kurulacaktır.

Diğer yazımda plugin ekleme ve sürüm yükseltme rehberi hazırlayacağım.

Soru ve önerileriniz lütfen yorum olarak yazın 🙂

Örnek kurulum yaptığım site : unibilir.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir