stringbuilder java kullanımı

stringbuilder java example

stringbuilder java kullanımı

StringBuilder yigit = new StringBuilder(); >> 16 Kapasiteli boş bir Builder oluşturur.

StringBuffer & StringBuilder sinifi metotlari

append metodu, ilgili  StringBuilder objesinin degerine ekleme yapacaktir.

yigit.append("gibi");

delete metodu, StringBuilder’in degerini (start-end] araliginda silecektir.

yigit.delete(2, 4); // 2 ve 4 aralıgını siler

insert metodu StringBuilder’in istediğimiz konuma ekleme yapabiliriz.

yigit.insert(4, "metin");

reverse metodu, StringBuilder’i ters çevirecektir.

yigit.reverse();

toString metodu

StringBuilder objesinden string objesine dönüştürür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir