Linux,Nginx,MySql,PHP Nasıl Kurulur? (LEMP stack) Centos 7 2020

Adım 1 –  SUNUCUYU YUKSELTME (SERVER UPGRADE)

CentOS 7 işletim sisteminde ek yazılım içeren EPEL repo kurulumunu yapacağız.

EPEL repository sunucunuza yüklüyoruz.

Adım 2 – NGINX KURMA

Nginx yüklemeye başlayabiliriz.

Yükleme tamamlandığında, başlatabiliriz.

Sunucu açıldığında açılması için şu komutu giriyoruz.

Adım 3 – MYSQL KURMA

MariaDB, MySQL ilişkisel veri tabanı yönetim sisteminin topluluk tarafından geliştirilen bir versiyonudur. Kurulum için komutunu giriyoruz.

Yükleme tamamlandıktan sonra başlatabiliriz.

Aynı şekilde sunucu açıldığında çalışması için komutu giriyoruz.

Komutu ile yeni şifre oluşturuyoruz bu şifre MYSQL  şifremiz olarak ayarlanılacak.

Adım 4 – PHP KURULUMU

CentOS’ta remi deposunu ekleyin, böylece aşağıdaki komutu yazarak en son PHP 7.* ‘yi yükleyebiliriz:

http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

Şimdi aşağıdaki komutu kullanarak PHP72 paketini etkinleştirin:

Php kurulumunu geçebiliriz. Gerekli paketleri indiriyoruz.

Eğer işlem başarıyla gerçekleştiyse komutu yazdığımızda php bilgileri görmeyiliz.

Nano kurulu değilse yum install nano komutu ile kurabilirsiniz.

listen.owner = nginx
listen.group = nginx
listen.mode = 0660
listen = /var/run/php-fpm/php-fpm.sock;
user = ngnix
group = nginx 

olarak yapılandırmanız gerekiyor.

Adım 4 – NGİNX CONFİG AYARLAMA

location ~ \.php$ {
try_files $uri =404;
fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
}

nginx restart yaptıktan sonra artık siteniz hazır.. 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir